Koronavirus covid-19

Koronastatus for Fjaler 

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Spørsmål om Koronavirus?

  • Nasjonale publikumstelefonen 815 55 015
  • Lokal telefonteneste 976 89 290, kvardagar frå 09.00 - 14.00
 

Fellingsrapport frå hjortejakta i Fjaler 2019

Klikk for stort bilete Under hjortejakta i 2019 vart det i Fjaler kommune felt 803 hjortar, som gjev eit fellingsresultat på 74,3 prosent av tildelt løyve.

Fellingsrapport 2015-2019

År

2015

2016

2017

2018

2019

Tildelt totalt

953

898

911

918

1081

Felt hannkalv

64

78

90

99

117

Felt hunkalv

60

79

106

105

111

Felt hanndyr 1 1/2 år

123

123

163

165

161

Felt hunndyr 1 1/2 år

88

116

121

125

157

Felt hanndyr eldre

103

104

96

111

108

Felt hunndyr eldre

107

101

105

121

149

Felt totalt

545

601

681

726

803

Fellingsprosent

65,5

73,8

81,6

79,8

74,3

Fellingsresultatet for 2019 viser at det er skote mykje hjort, det er berre i 2009 det er skote fleire dyr (810) gjennom alle åra med fellingsstatistikk for kommunen.

For meir hjortestatistikk kan du gå inn på:   https://hjorteviltregisteret.no/