Eigedomsskatteliste - kunngjering om utskriven skatt 2018

Eigedomsskatt 1 - Klikk for stort bilete Med visning til eigedomsskattelova §§ 14 og 15 er lista over eigedomar med tilhøyrande eigedomsskatt og takst lagt ut til offentleg ettersyn på Fjalerhuset i 6 veker frå 1. mars.

Skattesetel er sendt heimelhavarar.

For skatteåret 2018 er skattesatsen sett til 4,5 ‰ på bustad og fritidseigedomar. På næringseigedomar og verk og bruk er skattesatsen sett til 7‰.

 

 

 

Frist for å klage på utskriven skatt er sett til 12. april jf. eigedomsskattelova § 19.

 

Eventuell klage vert å sende til:

Fjaler kommune
Dalstunet 20
6963 Dale i Sunnfjord

E-post: post@fjaler.kommune.no