Barnehageopptak 2019/2020

Fristen for å søkje barnehageplass ved hovedopptaket er 1.mars 2019. Kommunale og private barnehagar har samordna opptak med felles søknadstad og fristar.

Du søkjer barnehageplass elektronisk barnehageplass gjennom Visma Flyt barnehage Fjaler.

Gå til barnehagesida for meir informasjon om barnehageopptaket

 

Alle barn som fyller 1 år seinast 30.11.2019 og som har søkt innan fristen 1.mars, har lovfesta rett til barnehageplass i den kommunen dei er busette i.

Søknader som kjem inn etter fristen, vert ikkje handsama før etter at alle med lovfesta rett til barnehageplass har fått tilbod om plass.