Auke i tilfeller med covid-19 smitte

Vi ser ei auke i tilfeller med covid-19 smitte. Folkehelseinstituttet (FHI) har varsla at vi kan få ei ny bølgje med smitte til hausten men at denne og kan kome allereie i sommar då det er ein ny variant av viruset som er begynt å ta over.
 

Du kan fortsatt registrere positiv sjølvtest

Vi minner om at du fortsatt kan registrere deg på Remin dersom om du har påvist koronasjukdom med heimetest. Dette vil hjelpe oss til å ha litt oversikt over smittesituasjonen i Fjaler.
 

Her kan du registrere positivt testresultat: 

https://pasient.remin.no/fjaler