Årsbudsjett 2019, økonomiplan 2019-2022 og kommunale betalingssatsar for 2019 er lagt til offentlig ettersyn

Klikk for stort bilete

 

Formannskapet si innstilling til årsbudsjett 2019, økonomiplan 2019-2022 og betalingssatsar for 2019 er no lagt til offentleg ettersyn.


 

Dokumenta finn du her:

 

Merknader må vere Fjaler kommune i hende innan 09.12.2018 og skal sendast til postmottak@fjaler.kommune.no  eller pr post til:

Fjaler kommune

Dalstunet 20

6963 Dale i Sunnfjord

 

Sakene skal handsamast i kommunestyret måndag 10.12.2018. Møtet vert overført på nett-tv https://fjaler.kommunetv.no