Anbefaling om ny oppfriskingsdose med koronavaksine til enkelte målgrupper


Fjaler kommune følgjer tilråding frå FHI om å tilby oppfriskingsdose til enkelte målgrupper.


Folkehelseinstituttet anbefalar ei ny oppfriskingsdose for følgande målgrupper:

 • Sjukeheimsbebuarar og personar 75 år og eldre
 • Personar 65 – 74 år og personar i aldersgruppa 18 – 64 år med underliggande risiko for alvorleg sjukdom av covid-19
   

Merk deg følgande:

 • Oppfriskingdose kan tilbys tidligast 20 veker etter siste vaksinedose.
 • Tidsintervall frå gjennomgått covid-19 infeksjon til oppfriskingdose bør vere minimum 3 veker.
   

Tidspunkt for vaksinering

Vi er i gang med vaksinering av sjukeheimsbebuarar, bebuarar i omsorgsbustad og til innbyggarar i gruppa 75 og eldre med tenester frå heimetenesta då dei skal prioriterast.

For andre innbyggarar i dei 2 prioriterte gruppene er det lagt ut timar for bestilling til vaksinering:

 • Torsdag 18. august 2022
   

Slik bestiller du time: 

Du bestiller time sjølv ved å logge inn med bank-id på Remin
 

Bestill time til vaksinering på remin.no/fjaler