Aktiv på dag startar opp igjen!

Aktiv på dag er ei opa trening for alle i regi av Frisklivssentralen i Fjaler. Fagfolk frå fysio/ergo-eininga leiar ei felles oppvarmKlikk for stort bileteing og rettleiar individuell trening. Treninga kostar 30,- per gong. Velkomen skal du vere!

Treninga skjer tre stader i kommunen:

Måndagar i fjalerhallen, Dale frå 11:00-12:00

Tysdagar i grendahuset, Våge frå 10:30-11:30

Torsdagar på skulen, Guddal, frå 10:30-11:30

 

Kontakt fysio/ergo-eininga på 57 73 81 10 ved eventuelle spørsmål.