NAF avdeling Fjordane og Ytre Sogn

​Forbrukar- og interesseorganisasjon med fokus på trafikktryggleik og samferdsle.
Vi er tilstades på marknader i sommarhalvåret med vår «Veltepetter», og har rusfrie arrangement for 10.klasse i Kråkenesmarka natt til 1.mai og natt til 17.mai.
Gjennomfører årleg sykkelkonkurranse for 5.,6. og 7.klasse.
Har refleksaksjonar m.m.

Styreleiar er Bente Liabø Thorsen.
Leiar for arbeidsutvalet i Fjaler, Hyllestad, Askvoll og Solund er Sølve André Lien.
Adresse Kontakt Kategori
NAF avdeling Fjordane og Ytre Sogn
Fjærevegen 2 Fjærevegen 2
6800 Førde
Telefon: 91311107
Aktivitetar