Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Koronastatus for Fjaler

Spørsmål om Koronavirus?

  • Nasjonale publikumstelefonen 815 55 015
  • Lokal telefonteneste 976 89 290, kvardagar frå 09.00 - 14.00
 

MusikkBadet

Ingen skildring av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
MusikkBadet
6963 Dale i Sunnfjord
Telefon: 97460697
Aktivitetar