Redningsvesten etterverngruppe

Etterverngruppe for tidlegare rusmisbrukarar som er til for å hjelpe og støtte kvarandre. Gjev hjelp til andre som har hamna i same situasjon. Ut ifrå erfaring kan dei hjelpe med råd og rettleiing. Gruppa har eksistert i 19 år. Det er det ”høgt under taket” og alle har teieplikt. Kan gje god støtte i vanskelege periodar som den første tida er som rusfri. Vi har møte omtrent kvar fjortande dag, eller ved behov. Vi kan hjelpe-ta kontakt!

Leiar: Leif Roald Skår
Adresse Kontakt Kategori
Redningsvesten etterverngruppe
6964 Korssund
Telefon: 97589795 / 57737560
Aktivitetar
Anna
Hovedorganisasjon:
Krets:
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0