Flekke og Guddal grunneigarlag

Flekke og Guddal grunneigarlag vart skipa i 1965. Er eit lag av grunneigarar og andre med jakt og/eller fiskerett innan for dalføret Flekke - Guddal . Seinare år er det stort sett fiske ein har arbeidt med og då i hovudsak laksefiske. Har også arbeidd/organisert oppfisking av aure og røye i vatna ovanfor Harefossen. Lakseførande delen går frå Flekkefjorden ved Solheim til Harefossen på Loneland. Denne delen er delt inn i to soner. Fiskekort kan kjøpe på nettet (sone 1 Flekke) eller på Loneland for sone 2. Sel og fiskekort i vatna, der det også høve til å leige båt. For fiske i Hovlandsdalsvatnet eller i fjellvatna på Guddal kan ein kjøpe kort på Yndestad Gard. Grunneigarlaget tek opp stamfisk seinhaustes som vert klekt om vinteren og sett ut som yngel om våren.

Kontakt: Hallvard Haaland Tlf 57 73 57 15/ 906 33 480 epost hallh@online.no

Adresse Kontakt Kategori
Flekke og Guddal grunneigarlag
6968 Flekke
Telefon: 90633480
E-post: hallh@online.no
Aktivitetar
Anna
Hovedorganisasjon:
Krets:
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0