Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Koronastatus for Fjaler

Spørsmål om Koronavirus?
Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Flekke og Guddal grunneigarlag

Ingen skildring av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Flekke og Guddal grunneigarlag
6968 Flekke
Telefon: 90633480
E-post: hallh@online.no
Aktivitetar
Anna
Hovedorganisasjon:
Krets:
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0