Fjaler sokneråd

Leiar er Terje Halsnes tlf 90560413

Trude Gjeitanger Høgseth Felde, Dale (nestleiar)
Kåre Ove Eimind, Hellevik
Randi Grete Fretland, Korssund
Hanne Angermann Ulvatne Igelkjøn, Flekke
Atle Kåre Lyngstad Ness, Dale
Oddrun Yndestad, Guddal
Evelyn Åsnes, Straumsnes

Kyrkjeval 8. og 9. september 2019 www.kirken.no
Adresse Kontakt Kategori
Fjaler sokneråd
Fjorden
6963 Dale
Telefon: 90560413
E-post: Ikkje registrert
Aktivitetar
Anna
Hovedorganisasjon:
Krets:
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0