fETt

fETt Neset driv saltrening og personleg rettleiing innan trening. Retta mot alle aldrar.

Dei ulike timane:
fETt CoreStyrke er styrketrening til musikk der vi brukar vekter, matter og strikk.

fETt Mix er trening der vi jobbar i intervall - annakvar låt styrke med strikk og matter og arbeid med puls på golvet.

fETt CardioForbrenning er ein time der vi jobbar på golvet til musikk og har fokus på jamt pulsnivå.

Timeplan:
Sjekk heimesida på facebook for fortløpande oppdateringar.

Prisar: 70 kr for drop-in og 500 kr for klyppekort med 10 klypp.

Kontaktpersonar: Eli-Terese Sande og Stian Neset
Adresse Kontakt Kategori
fETt
6963 Dale
Telefon: 41161021 / 41216147
Aktivitetar