DeKor

Blandakor med ca 25 medlemar. Gratis å delta for vgs elevar. Bli med!
Leiar 2019 : Marit Hammer. Nestleiar Olav Vårdal
Kasserar: Ellen Merete Bye
Dirigent Hanne Heia Dybvik
Øver i gymsalen på Dingemoen skule kvar torsdag 20.00 - 22.00 . Variert repertoar og syng ved mange ulike høve. Held konsertar, deltek på korstemne og i korutviklingsprosjekt.
Adresse Kontakt Kategori
DeKor
6963 Dale i Sunnfjord
Telefon: 95830875
Aktivitetar