Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Koronastatus for Fjaler

Spørsmål om Koronavirus?
Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Våge grendelag

2019: Leiar er Annbjørg Eikenes
Adresse Kontakt Kategori
Våge grendelag
6967 Hellevik
Telefon: 91883274
Aktivitetar