Våge kvinne- og familielag

Leiar : Ida Ravnøy Fretland
Ikkje oppdatert:
(Styremedlemer:
Reidun Enstad – kasserar
Marit Haugen Gjervik – medlem
Randi Fretland – medlem
Laget held medlemsmøte, eldretreff, utstillingar og kurs.
Fast eldretreff i bedehuskjellaren på Folkestad kapell 1. onsdag i mnd kl 16.00 - 19.00)
Adresse Kontakt Kategori
Våge kvinne- og familielag
Folkestadvegen 172
6964 Korssund
Telefon: 90202910
Aktivitetar
Anna
Hovedorganisasjon:
Krets:
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0