Svint idrettslag

Faste aktivitetar i Svint IL:

ONSDAGSFJELLTURAR, start ved Joker Flekke kl.18.00 (vår- og sommarhalvåret)

FRIIDRETT I FLEKKE Kvar måndag frå 14.45-15.45, frå 1.klasse og oppover.
Kontakt: Anita Nyland Skaar og Anja Ness

FRIIDRETT PÅ DINGEMOEN STADION i Dale kvar tysdag kl 18.30- 19.45 for 3.klasse og oppover. 1. og 2. klasse kan og delta med følgje av ein vaksen.
Kontakt: Ivar Vårdal

FELLES JOGGING kvar tysdag frå påske til haustferie, kl. 19.30, oppmøte Flekke skule.

«LØPETID» kvar torsdag kl.20 i Dale

”JUMPA” på Haugland (gymsalen) måndagar kl.19.00-20.00 (ikkje sommartrening) med Karin Johanson
Kontakt: Eva Kyrkjebø

TSK; Trening i styrkerommet på Haugland.
Kontakt for Svint: Sverre Stenseth

SIRKELTRENING/STYRKE kvar tysdag og torsdag kl. 19.30 på Flekke skule i perioden oktober til mars/april.
Kontakt: Anita Nyland Skaar og Ingvard Flekke

ALLTRENING for born på Flekke skule frå haustferie til påske

Svint IL er medeigar Norddalen Skiforeining. Følg Skigruppa i Fjaler på facebook

Styret for 2017-18:
Leiar: Eva Kyrkjebø
Nestleiar: Sverre Martin Stenseth
Anette Hagen Gallefoss, kasserar
Hanne Ulvatne Igelkjøn, sekretær
Jørn Dyrstad, styremedlem
Kontonummer 3741 20 36833
Medlemskontingent: kr 100,- / 250,-

Adresse Kontakt Kategori
Svint idrettslag
Flekke
6968 Flekke
Telefon: 90093728
Aktivitetar