Dale idrettslag

Dale idrettslag har aktivitetar, dei fleste i Fjalerhallen, innan fotball, også for utviklingshemma, handball, volleyball, barneidrett, badminton, spinning og sykkel og treningssenter. Friidrett med Svint il.

Mange av desse aktivitetane har eigne treningsoppsett og tider. Sjå difor eigne treningstider i hallen og på nettsida til idrettslaget.Treningstider er vanligvis klare til haustferien. Fotballen startar opp trening inne etter 1. november

I tillegg til sjølve hallen, finn ein eit flott treningssenter (opna i 2013) og kunstgrasbane.

Kontaktar:
Leiar i Dale IL - Linda Hovland tlf 990 17 852

Leiar/ kontaktpersonar for dei ulike aktivitetane:
Handball - Ola Hovland
Fotball - Julie Heggøy Vårdal
Badminton - Hilde Genberg
Volleyball - Gro Fivelsdal
Barneidrett - Solveig Nitter
Sykkel - Ståle Brattelid
Fotball for utviklingshemma - kulturkontoret, Ingeborg Opdøl Tysnes

Dingemoen idrettspark
Vidar Samuelsen tlf 970 37 525 vidar.samuelsen@enivest.net

Avgifter i Dale idrettslag:
Treningsavgifter
Born opp til 12 år kr. 300,- pr. år
Ungdom 13-19 år kr. 500,- pr. år
Vaksne 20 år + kr. 800,- pr. år

MERK! Er ein aktiv i fleire idrettar, skal ein betale for kvar idrett/aktivitet, men maksimum for 2 idrettar. Treningssenteret i Fjalerhallen har eigne satsar for treningsavgift.

Medlemsavgift i Dale idrettslag:
Medlem 17 år + kr. 200,- pr. år
Medlem 0-16 år kr. 100,- pr. år
Støttemedlem kr. 100,- pr. år

Adresse Kontakt Kategori
Dale idrettslag
Dale i Sunnfjord v/ Linda Hovland
6963 Dale i Sunnfjord
Telefon: 99017852
Aktivitetar