Lions Club Fjaler

Lions motto er: Til tjeneste

Det er Lions mål å hjelpe andre mennesker lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hoveddelen av vårt engasjement skjer i nærmiljøet. Vi ønsker å vise omtanke for mennesker som har det vanskelig; syke, eldre og funksjonshemmede. Arbeid med de unge er et prioritert område og vi satser spesielt på holdningsskapende arbeid og aktiviteter.

Klubben i Fjaler startet sin virksomhet den 15. april 1971. Vi har møte den 1. torsdag i hver måned kl. 1930, utenom sommerferien i juli og august.

Det er også Lions mål å gi medlemmene en meningsfylt fritid gjennom mulighet til å hjelpe andre, sosialt samvær, vennskap og mulighet til egenutvikling. Kontakt gjerne en av våre medlemmer om lionsmedlemskap kan være noe for deg.
Adresse Kontakt Kategori
Lions Club Fjaler
6967 Hellevik
Telefon: 99627771
E-post: fjaler@lions.no
Aktivitetar
Anna
Hovedorganisasjon: Lions Club Norge
Krets: 104C
Stiftet: 1971
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=23