Laurdagsklubben i Dale

Aktivitetar for barn 4 - 10 år. Laurdagsklubben har 6 - 7 samlingar kvar vår og haust og vi møtast ca annakvar laurdag kl 10.30-12.00, frå september til april. Møtetid laurdag kl 10.30 - 12.00. Leiar: Ragnhild Stav

Laurdagsklubben i Dale tek ein pause i 2018/19 mens Ragnhild har morspermisjon.

Hausten 2019 kjem vi i gong att med forteljing, song, saft og kjeks pause og leik.
For dei minste borna er det ofte fint om foreldra er saman med dei. Vi brukar vere mange vaksne som er på Laurdagsklubben, og det vert tid til litt kaffi og ein prat for oss også.

Laurdagsklubben er tilslutta Sundagsskulen Norge.

Medlemspengar er 50 kr. for heile 2018 - til konto: 3741.20.28717.
Du kan også betale med Vipps til 127523 Fjaler sokn.
Merk betalinga «medlemspengar» og hugs å skrive namn på barnet/barna du betaler for.
Adresse Kontakt Kategori
Laurdagsklubben i Dale
Kyrkjekontoret i Fjaler Dalsvegen 105 A
6963 Dale i Sunnfjord
Telefon: Ikkje registrert
E-post: Ikkje registrert
Aktivitetar
Anna
Hovedorganisasjon:
Krets: Norsk sundagsskuleforbund
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0