Holeholten 4H

4H er ein landsomfattande og ideell barne- og ungdomsorganisasjon som er livsnøytral og partpolitisk uavhengig

Motto: Å lære ved å gjere
4H-lovnaden: Vi lovar å arbeide mot det mål å bli ein ungdom med klårt hovud, varmt hjarte, flinke hender og god helse

4H er ein medlemstyrt organisasjon der medlemane sjølv avgjer kva dei skal utforske og tileigne seg kunnskap om.
Her får medlemane høve til å utvikle seg og vere i eit sosialt felleskap der alle har omsorg for kvarandre. Det vert ikkje stillt spesielle krav for å bli medlem.

Ordinær meldemsalder 10-25 år
Kløvermedlem 4-9 år . Klubbmedlem frå 10 år.

Aktivitet som styremøte, oppgåver, utstilling, hausttakkefest.

(2017):
Leiar: Kristian Holen Eldevik tlf 47648194
Klubbrådgjevar: Hilde Åsnes tlf 91627459
Adresse Kontakt Kategori
Holeholten 4H
6968 Flekke
Telefon: 47648194 / 91627459
4 H
Aktivitetar