Hellevik idrettslag

Fellesturar til trimpostane og sykling, bading på Haugland, idrettsdag, aktivitetskveldar, sosiale tiltak som basar og jonsokfeiring. Ballbinge m/ lys.

Styret for Hellevik idrettslag 2019
Sebastian Madsen, leiar
Styremedlemar: Laila Svorstøl, Merete Myromslien og Silje Lone.
Varamedlemer: Cato Alfheim og Bjarte Berge
Adresse Kontakt Kategori
Hellevik idrettslag
6967 Hellevik
Telefon: Ikkje registrert
E-post: Ikkje registrert
Aktivitetar