Hellevik grendelag

Leiar: Merete Myromslien

Styret for Hellevik grendelag 2019
Merete Myromslien (leiar)
Styremedlemer: Laila Svorstøl , Helge Madsen, Sebastian Madsen og Silje Lone
Varamedlemer: Cato Alfheim og Bjarte Berge

Hellevik grendelag er ei velforeining for Hellevik, og rettar seg mot alle aldersgrupper.

Aktivitetar:
17. mai arrangement, bygdefestar, aktivitetskveldar for barn, juleverkstad for barn og unge, ansvar for koordinering av TV-aksjonen.

Stadutvikling:
- Hellevik Grendelag er eigar av Hellevik Handel AS.
- Samarbeid med styret om utvikling av butikklokale
- Samarbeid med Baldursson Pub om arrangement
- Opparbeiding av badeplass/sand
- Etablering av mobilmast Hellevikåsen
- Istandsetting og finansiering av "Nilsbua"
- Etablering av eigedomsselskap
- Tilflytting og rekruttering
Adresse Kontakt Kategori
Hellevik grendelag
6967 Hellevik
Telefon: Ikkje registrert
Aktivitetar