Dale barnekor

Barnekor for 3.- 7. klassetrinn.
Øving måndagar kl.14.20 på Dingemoen skule.

Syng mest på familiegudstenester og konsertar i Dale kyrkje.
Minikonsertar på Fjaler sjukeheim og avslutningsfestar på Ljosheim.
Kor-tur kvart semester med pizzafest, kortreff med song og andre aktivitetar.


2018
Styreleiar: Kirsten Iren Bjergene Kleppe tlf 90957602 gmkleppe@online.no

Kasserar: Bjørn Helge Hjartholm tlf 91105494 epost bh.hjartholm@gmail.com

Musikalsk leiar: Mark Taylor tlf: 57739774 e-post: kantor@fjaler.kyrkja.no

Årleg val av leiar og kasserar vert gjort i januar/februar.
Adresse Kontakt Kategori
Dale barnekor
6963 Dale i Sunnfjord
Telefon: 90957602
Aktivitetar