Dale barnekor

Kor for barn frå 3. - 7. klasse på Dingemoen skule
Styreleiar 2020: Solveig Nitter
Adresse Kontakt Kategori
Dale barnekor
Dokterbakken 19
6963 Dale i Sunnfjord
Org.nr. : 993803057
Telefon: 40464426
Aktivitetar