Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Koronastatus for Fjaler

Spørsmål om Koronavirus?

  • Nasjonale publikumstelefonen 815 55 015
  • Lokal telefonteneste 976 89 290, kvardagar frå 09.00 - 14.00
 

Cantus

Blandakor for vaksne som sokner til Dale kyrkje
Styreleiar 2020 : Dagunn Bortheim
Adresse Kontakt Kategori
Cantus
Bjerga 102
6963 Dale i Sunnfjord
Org.nr. : 993811971
Telefon: 93486096
Aktivitetar
Anna
Hovedorganisasjon: Norsk Kirkesangforbund
Krets: Bjørgvin Kyrkjesongforbund
Stiftet: 1979
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=27