Fjaler sogelag

Fjaler sogelag gjev ut sogeskrift kvart år og freistar å samle sogestoff slik at det vert teke vare på i framtida. Sogelaget arbeider for å auke kunnskap om og interesse for tidlegare tider og hendingar i Fjaler.

Har du stoff til sogeheftet, er sogelaget glade for å ta imot bilete og forteljingar. Du kan gjerne levere det inn på våren.

Leiar: Ove Jan Skaar, Grytøyra
I styret: Stig Nordrumshaugen, Tarjei Nitter, Hjørdis Åsnes, Knut Bakkebø, Thora Hovland

Adresse Kontakt Kategori
Fjaler sogelag
Grytøyra
6967 Hellevik
Telefon: Ikkje registrert
Aktivitetar