Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Koronastatus for Fjaler

Spørsmål om Koronavirus?

  • Nasjonale publikumstelefonen 815 55 015
  • Lokal telefonteneste 976 89 290, kvardagar frå 09.00 - 14.00
 

Fjaler Skogeigarlag

Ingen skildring av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Fjaler Skogeigarlag
6968 Flekke
Telefon: 90760263 / 57735741
E-post: oddvv@online.no
Aktivitetar