Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Koronastatus for Fjaler

Spørsmål om Koronavirus?
Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Fjaler Røde Kors lokalforeining

Ingen skildring av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Fjaler Røde Kors lokalforeining
6969 Straumsnes
Telefon: 91172164
E-post: Ikkje registrert
Aktivitetar
Anna
Hovedorganisasjon: Norges Røde Kors
Krets:
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0