Fjaler Røde Kors hjelpekorps

Hjelpekorpset står for redningsaksjonar til lands og til vanns, temakveldar, kurs og vaktlag ved arrangement. Disponerer hytte ved Steiestølen, der vi har mellom anna påskeredskap. Vi har depot på brannstasjonen i Dale.
Operativ leiar tlf 911 06 439
Adresse Kontakt Kategori
Fjaler Røde Kors hjelpekorps
pb 9
6961 Dale
Telefon: 90501274 / 91106439
Aktivitetar
Anna
Hovedorganisasjon: Norges Røde Kors
Krets:
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0