Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Koronastatus for Fjaler

Spørsmål om Koronavirus?
Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Fjaler Røde Kors hjelpekorps

Ingen skildring av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Fjaler Røde Kors hjelpekorps
pb 9
6961 Dale
Telefon: 90501274 / 91106439
Aktivitetar
Anna
Hovedorganisasjon: Norges Røde Kors
Krets:
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0