Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Koronastatus for Fjaler

Spørsmål om Koronavirus?
Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Fjaler pensjonistlag

Ingen skildring av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Fjaler pensjonistlag
Org.nr. : 994094270
Telefon: 91149806 / 91726155
Aktivitetar
Kontaktpersonar
Tittel dataansvarleg
Mobil 91726155
Adresse for besøk Hatledalsvegen 21
Postadresse 6963 Dale i Sunnfjord
Anna
Styret er sett saman slik for 2018:
Styreleiar: Rønnaug Haugen tlf 57737538
Nestleiar: Turid Sagevik tlf 48132152 epost turid.sagevik@gmail.com
Kasserar og dataansvarleg : Magni Thorsen tlf 91726155 epost magni.thorsen@enivest.net
Sekretær: Atle Ness tlf 91149806 epost atle.ness@enivest.net