Fjaler jegar- og sportsfiskarlag

Ulike friluftsaktivietar som jakt, fiske og hund
Magnar Espedal, leiar
Eivind Antonisen, nestleiar
John Kåre Mykelbust, skrivar Epost jkamykle@online.no
og kontakt for ungdomsaktivitet og sal av kort
Adresse Kontakt Kategori
Fjaler jegar- og sportsfiskarlag
Espedal
6968 Flekke
Telefon: 97568941
E-post: Ikkje registrert
Aktivitetar
Anna
Hovedorganisasjon:
Krets:
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0