Fjaler helselag

Driv førebyggjande helsearbeid i alle aldersgrupper. Samarbeider med ulike grupper om opne møte og kurs, og gjev støtte til helsebading og fotpleie for eldre og rusførebyggande tiltak for ungdom. Hjartemarsj. Basar.

Har opparbeidd folkestiar og laga brosjyrer. Med i oppstart av sansehagen ved sjukeheimen i Dale. Rokkeringar til skulane i Fjaler.

Kasserar er Hallvard Åsnes epost h-aasnes@online.no
Adresse Kontakt Kategori
Fjaler helselag
6968 Flekke
Telefon: 95163862 / 57738628
Aktivitetar
Anna
Hovedorganisasjon: NFF
Krets: Sunnfjord
Stiftet: 1915
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=194