Bjergelandet småbåtlag

Bjergelandet båthamn ligg fint til på Bjerga i Dale. Her er 135 m med gjestebryggje og klubbhus med sanitæranlegg for besøkande. Bryggjene er mykje brukt til å fiske frå. Grunna tryggleik er det ikkje lov til å bade i moloen sitt område.
Adresse Kontakt Kategori
Bjergelandet småbåtlag
v/ Stig Hauge og Jan Helge Solheim
6963 Dale i Sunnfjord
Telefon: 95886945 / 99502221
Aktivitetar