DoReMi

Barne- og ungdomskor utan øvre aldersgrense i Ytre Fjaler.

Koret har øving annakvar tysdag kl. 14.30-15.15 på Våge skule

Syng som regel på familiegudstenester og i Folkestad kapell, i Hellevik kapell og korturar med avslutningsfestar, men også i Dale kyrkje og på sjukeheimen.

2018
Styreleiar: Kari- Anne Skår tlf 95141670 epost kanutten@hotmail.com
Kasserar: Geir Magne Kleppe epost gmkleppe@online.no

Dirigent: Mark Taylor epost mark.taylor@fjaler.kyrkja.no
Adresse Kontakt Kategori
DoReMi
6964 Korssund
Org.nr. : 993803030
Telefon: 95141670
Aktivitetar