Badevika Vel

Badevika Vel vart etablert og registrert som ein frivilleg organisasjon i 2014.

Organisasjonen skal sikre Badevika som ei offentleg badestrand og utvikle denne slik at den vert enno meir attraktiv for innbyggarane og tilreisande.

Mykje har vorte gjort sidan 2014 og Volleyballbana, gangveg og området mellom nausta fekk ein til i samband med bygging av Dalsfjordsambandet.

Fjaler kommune har ansvar for reinhald av do, tømming av søppel og å slå gras, elles er det kun frivilleg arbeid som gjer at vi har ein så flott badeplass i Dale sentrum.

Vi som tok initativ til å stifte Badevika vel er : Marita Solheim, Linda Hovland og Ingeborg Tysnes. Vi er på ingen måte einerådande og vi ønskjer alle velkommen til å bidra til å oppretthalde og vere med å utvikle Badevika.

Vi oppfordrar deg til å ta eit tak når du er der med å rake tang og anna rask som legg seg på stranda. (Flott som gjødsel i hagen). River heng på naustet.

Mykje klarar vi få til uten at det kostar noko, men ikkje alt. Derfor jobbar vi litt i takt med kor mykje vi klarar hente inn av kroner. Vipps 523929

Ta kontakt om du har noko på hjartet ved å sende melding til Badevika Vel på Facebook.
Adresse Kontakt Kategori
Badevika Vel
6963 Dale i Sunnfjord
Telefon: 99 01 78 52
Aktivitetar