Now Yoga og ernæring

Lesley Robertson tilbyr yoga - timar i Fjaler og nabokommunar vår og haust.
(Holmedal bygdehus, ungdomshuse i Åfjorddalen, Lavik skule, Ljosheim og Fjaler ungdomsskulei Dale og "Silent house" på UWC Haugland)

I alle yogatimar vert det jobba med fysisk, energisk og mentalt velvere på ein "mindful" måte. Gjennom ein kombinasjon med å flytte seg i lag med pusten , sitje stille i utvalde yogarstillingar og ta seg tid til å gje slepp, kjem vi i djup kontakt med oss sjølve og korleis vi har det.

Kontakt Lesley for ledig plass!
Adresse Kontakt Kategori
Now Yoga og ernæring
Lesley Robertson Haugland
6968 Flekke
Telefon: 97759785
Aktivitetar