Dale skytterlag

Dale skytterlag har mange ivrige skyttarar som jobbar jamt og trutt for at vi skal få betre høve til å utøve skytesporten.

Skytterlaget i Dale syter for aktivitet for barn og vaksne i aldersgruppa 10-80 år.
Skyting er ein sport for alle uansett om du har høge sportslege ambisjonar, eller om du ynskjer å halde skyteferdigheitene dine vedlike.

Anlegg:
NB 2018 Nytt innandørs anlegg under bygging ved Fjalerhallen

Miniatyrskytebane
Innandørs skytebane ligg i kjellaren på gamle Dingemoen skule. Skyteanlegget på Dingemoen vart klart for bruk i 2007. Skytebana har 6 elektroniske skiver med skyteavstand 15 meter.
Vi har visning på storskjerm, koseleg opphaldsrom og moglegheit for å lage kaffi og vaflar.

Treningstider inne er frå omlag midt i september og til påske.
Måndag og onsdag frå kl 18.00
Måndagstreninga har hovudfokus på dei yngste og nybyrjarar. Onsdag er i hovudsak for vidarekomne.

100-meter og 200-meter bana
Vårt hovudanlegg ligg i Stavsdalen.
Dette er eit flott anlegg med elektroniske skiver på 100 og 200 meter. Her har vi eit skyttarhus og støyisolerte standplassbygg for 100 meter og for 200 meter.

100-meter grava vart ombygd sommaren 2009 og har kapasitet til 10 skiver. Standplassbygget vart oppgradert i 2012 og har kapasitet til 10 skyttarar. I tillegg er det 10 skiver på 200 meter, som er skyteavstanden for seniorskyttarar.

På alle banene vert det skote mot elektroniske skiver.
I skyttarhuset har vi visning på storskjerm, kisok og kontor.
Treningstida ute er frå omlag 1. mai og til midt i september. Måndag frå kl 18.00

Sjå kva det kostar å vere med og elles oppdatering på facebook og heimesida.

Kontaktperson:
Arne Strand, leiar (e-post: strand.arne@online.no)
Styret:
Asbjørn Harkestad, kasserar,
Svein Jarle Løseth, Oddvar Refsnes, Eivind Antonisen, styrelemar
Leiar i ungdomsutvalet: Nina Røstenskar tlf 90864447
Materialforvaltar: Øyvind Halsnes


Adresse Kontakt Kategori
Dale skytterlag
v/ Arne Strand
6968 Flekke
Telefon: 95191798
Aktivitetar