Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Koronastatus for Fjaler

Spørsmål om Koronavirus?
Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Ungdomskoret i Fjaler

Kor for ungdom i Dale frå 12 år og oppover
Dirigent/ leiar 2020: Mark Taylor
Adresse Kontakt Kategori
Ungdomskoret i Fjaler
6963 Dale i Sunnfjord
Org.nr. : 915963625
Telefon: 57739774
Aktivitetar