Fjaler symjeklubb

Fjaler symjeklubb skal drive med organisert trening for symjeinteresserte og fremje symjeferdigheiter for born og unge.

Kontaktpersonar: Hilde Genberg tlf 911 49 818. Roald Standnes tlf 951 68 513
Adresse Kontakt Kategori
Fjaler symjeklubb
v/ Hilde Genberg
6963 Dale i Sunnfjord
Telefon: 91149818
Aktivitetar