Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Har du spørsmål om koronavirus?  Du finn mykje nyttig informasjon på fhi.no. Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar 09.00 - 14.00. 
Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 er open kvardagar 08.00 - 15.30.

 

Fjaler symjeklubb

Ingen skildring av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Fjaler symjeklubb
v/ Hilde Genberg
6963 Dale i Sunnfjord
Telefon: 91149818
Aktivitetar