Hyllestad og Fjaler Kulturskule

Hyllestad og Fjaler kulturskule er driven som ei interkommunal teneste med Hyllestad kommune som ansvarleg for drifta. Dei fleste tilboda i kulturskulen er desentraliserte til skulekrinsane.

Vi tilbyr opplæring til elevar i alle aldrar, og vi samarbeider både med offentlege institusjonar og frivilleg sektor.

Tilbod:
Danseverkstaden er eit eige lag med utspring frå kulturskulen. Danseverkstaden driv med moderne dans.

Musikk:
- Song
- Dei fleste instrumenta
- Tilrettelagd musikk
- Lyd- og lysteknikk
- Digital musikk
- Musikk i livets begynnelse

Visuelle kunstfag: biletkunst og husflid/ handverk

Sal av tenester til organisasjonar og institusjonar.

Kontaktpersonar:
Rektor - Ole Jakob Nedrebø
Inspektør - Mats W. Systaddal tlf: 97460697
Adresse Kontakt Kategori
Hyllestad og Fjaler Kulturskule
Kommunehuset
6957 Hyllestad
Telefon: 57789549 / 90170920
Aktivitetar