Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Koronastatus for Fjaler

Spørsmål om Koronavirus?
Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Hyllestad og Fjaler Kulturskule

Ingen skildring av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Hyllestad og Fjaler Kulturskule
Kommunehuset
6957 Hyllestad
Telefon: 57789549 / 90170920
Aktivitetar