Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Koronastatus for Fjaler

Spørsmål om Koronavirus?
Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Fjaler kino

Ingen skildring av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Fjaler kino
6963 Dale i Sunnfjord
Telefon: 97577404
Aktivitetar