SOS-barnebyar, frivillig gruppe i Fjaler

SOS-barnebyar - ein trygg heim for alle barn

SOS-barnebyer yter hjelp til barn som har mista eller står i fare for å miste omsorg frå familien sin. I SOS-barnebyar får barn ein trygg heim og ein god oppvekst. Dei får ei omsorgsfull mor, søskjen og utdanning.

Du kan bli fadder og du kan gje støtte til arbeidet.
Frivillig gruppe i Fjaler: kontakt Kari H Nistad

Adresse Kontakt Kategori
SOS-barnebyar, frivillig gruppe i Fjaler
6963 Dale i Sunnfjord
Telefon: Ikkje registrert
E-post: Ikkje registrert
Aktivitetar
Anna
Hovedorganisasjon: SOS-barnebyer Norge
Krets:
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0