Fjaler seniordans

Fjaler seniordans er eit lag for seniorar i Fjalerområdet som ynskjer å delta i dansen. Laget skal arbeide for at flest mogleg får kjennskap til dei positive sidene ved seniordans. Gjennom dans og
tilhøyrande aktivitetar skal laget vere eit godt sosialt tilbod.

Laget øver to timar kvar veke på Fjaler ungdomsskule.

Leiar 2019 etter ekstraordinært årsmøte 11.02.19 : Hildur Refsnes

Det nye styret for 2019
• Leiar Hildur Refsnes
• Skrivar Ruth Skår Skadal
• Kasserar Svein Brattelid
• Varamedlem Oddrun Rennestraum
• Hovuddanseleiar Harry Standal
• Rekneskapskontrollør Harry Standal

Valnemnd: Magni Thorsen, Oddrun Rennestraum og Jakob Aase


Adresse Kontakt Kategori
Fjaler seniordans
6963 Dale i Sunnfjord
Telefon: 99613387
Aktivitetar
Anna
Kvar måndag er det seniordans på Fjaler ungdomsskule kl 16 til 18. Velkomen!