Fjaler hundeklubb

Samla medlemstal: 45 som kjem frå heile kommunen

Fjaler hundeklubb starta opp att i år 2010 og har sidan den tid hatt aukande aktivitet. Vi har faste mandagstreningar der vi trenar kvardagslydnad og sosialisering. Vi har og trena og hatt kurs i spor. Felles turar i lokalmiljøet og besøk til Førde Brukshundklubb regelmessig på deiras trening. Sidan sommaren 2011 har vi utvida aktiviteten med trening i lydnad ettersom det flytta tilbake ein tidligare hundetrenar som er aktiv i klubben.


Leiar i klubben frå juni 2019: Grete Ekløv Aas tlf 950 02 110
Adresse Kontakt Kategori
Fjaler hundeklubb
Telefon: 95002110
E-post: Ikkje registrert
Aktivitetar
Anna
Hovedorganisasjon:
Krets:
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0