Korssund Dykkeklubb

​Korssund Dykkeklubb er i all hovudsak ein klubb som fremjar aktivitet retta mot sportsdykking.

Aldersgruppa er frå 14 år og oppover, då 14 år er nedre grense for å starte med apparatdykkarkurs.

Klubben arrangerer klubbdykk annakvar veke, samt er med på å arrangere ulike kurs. Vidare tilbyr klubben gratis luftfylling for alle sine medlemmar, samt rimeleg utleige av utstyr.

Adresse Kontakt Kategori
Korssund Dykkeklubb
C/O Richard Skår, Bjerga
6963 Dale i Sunnfjord
Telefon: 95731547
Aktivitetar