Romaniahjelpen Vestlandet

Romaniahjelpen Vestlandet er ein ideell frittståande veldedig organisasjon som driv med innsamling til fattige born og familiar i Romania - som hjelp til sjølvhjelp. Hovudkontakt/ dagleg leiar er Tor Benjaminsen tlf 913 87 094.
Dette kan leverast for innsamling: kle til born og vaksne, sko, teppe, handkle, leikar og «mjuke» hushaldningsartiklar. Sjå eigne oppslag for dato for innsamling.

Kontakt i Fjaler og styremedlem: Kari Hovland Sæle, Flekke tlf 416 83 959 karihovla@gmail.com


Meir om dei kan du lese her:

"I dag er vi 28 medlemmer, som alle arbeider på frivillig basis.

Foreningens forhistorie startet i all hovedsak med en tur til Romania påsken 2009. Her var 6 av våre medlemmer med en annen organisasjon på besøk til svært fattige områder i landet, der ønsket om å få lov å bidra ble tema oss imellom. Da vi kom hjem fra denne turen knyttet vi kontakt med endel ressurspersoner, alt fra sjåfører til tidligere medlemmer i andre organisasjoner og andre med forskjellig kompetanse.

Sammen stiftet vi Romaniahjelpen Vestlandet 25. April 2009.

Vi opprettet et styre med 7 medlemmer, som har til oppgave å fatte vedtak i samsvar med årsmøtet, og valgte en daglig leder til å løse praktiske utfordringer og daglige oppgaver for foreningen. Styret er nå utvidet til 8 medlemmer.

Foreningen samles i all hovedsak når vi driver innsamling, dette er derfor en stor sosial begivenhet for oss, og i tillegg treffer vi på mange positive mennesker på en slik aksjon. Dette er til stor inspirasjon og glede."

Les meir på nettsida www.romaniahjelpen-vest.com
Adresse Kontakt Kategori
Romaniahjelpen Vestlandet
Hovland
6968 Flekke
Telefon: 57738642 / 41683959
Aktivitetar
Anna
Hovedorganisasjon:
Krets:
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0