SAFUGE

Organisasjonens navn er SAFUGE, som en en forkortelse for Save the Future Generation (“Redd den fremtidige generasjonen”)

"Foreningens formål er å bidra med støtte til å dekke behovene til kvinner og barn rammet av krigen i Sierra Leone, spesielt de tusener uskyldige barn som ble amputert, satt på barnehjem, gjort hjemløse eller traumatisert av erfaringer som barnesoldat. Videre gi bidrag til trengende i andre utviklingsland.
For å oppnå dette, skal medlemmene utføre arbeid på skolen og i lokalsamfunnet der all inntekt går i sin helhet til SAFUGE. Hvor mye som betales for arbeidet som blir utført, er opptil hver enkelt tilbyder"
Adresse Kontakt Kategori
SAFUGE
Red Cross Nordic UWC
6968 Flekke
Org.nr. : 992 758 139
Telefon: 57737000
E-post: mtjul@yahoo.ca
Aktivitetar
Anna
Hovedorganisasjon:
Krets:
Stiftet: 2009
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0