Barnas turlag Fjaler

Barnas turlag Fjaler er DNT si gruppe for familiar med born frå 0 - 12 år. Arrangerar turar i nærmiljøet som høver for dei fleste. Annonserar i lokalavisa og på nettsida. Tilslutta Indre Sunnfjord Turlag
Adresse Kontakt Kategori
Barnas turlag Fjaler
6963 Dale i Sunnfjord
Telefon: 91811208
Aktivitetar
Anna
Hovedorganisasjon: Indre Sunnfjord Turlag
Krets:
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0