Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Koronastatus for Fjaler

Spørsmål om Koronavirus?

  • Nasjonale publikumstelefonen 815 55 015
  • Lokal telefonteneste 976 89 290, kvardagar frå 09.00 - 14.00
 

Barnas turlag Fjaler

Ingen skildring av organisasjonen er registrert
Adresse Kontakt Kategori
Barnas turlag Fjaler
6963 Dale i Sunnfjord
Telefon: 91811208
Aktivitetar
Anna
Hovedorganisasjon: Indre Sunnfjord Turlag
Krets:
Stiftet:
Medlemstall: 0-6=0, 7-12=0, 13-16=0, 17-25=0, 25-=0