Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Koronastatus for Fjaler

Spørsmål om Koronavirus?

  • Nasjonale publikumstelefonen 815 55 015
  • Lokal telefonteneste 976 89 290, kvardagar frå 09.00 - 14.00
 

Lag og organisasjonar

Kategori
Aktivitet
Søk i
Namn Heimeside Postadresse
Bjerga og Bjergelandet grendelag Ingen hjemmeside 6963 Dale
Fjorden Grendalag Ingen hjemmeside
Flekke grendelag Ingen hjemmeside 6968 Flekke
Guddal grendalag Ingen hjemmeside 6966 Guddal
Hatledalen grendalag Ingen hjemmeside 6963 Dale
Hellevik grendelag Heimeside 6967 Hellevik
Longehogen grendelag Ingen hjemmeside 6963 Dale
Oppi bygda grendelag Ingen hjemmeside 6963 Dale
Straumsnes grendalag Heimeside 6969 Straumsnes
Våge grendelag Ingen hjemmeside 6967 Hellevik