Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Koronastatus for Fjaler

Spørsmål om Koronavirus?

  • Nasjonale publikumstelefonen 815 55 015
  • Lokal telefonteneste 976 89 290, kvardagar frå 09.00 - 14.00
 

Lag og organisasjonar

Kategori
Aktivitet
Søk i
Namn Heimeside Postadresse
Askvoll og Fjaler hagelag Ingen hjemmeside 6969 Straumsnes
Fjaler pensjonistlag Ingen hjemmeside
NAF avdeling Fjordane og Ytre Sogn Heimeside 6800 Førde
Nei til EU lokallag Ingen hjemmeside 6968 Flekke
NFU lokallag for Askvoll, Fjaler og Hyllestad Ingen hjemmeside 6968 Flekke
Redningsplanken Heimeside 6967 Hellevik
Redningsvesten etterverngruppe Heimeside 6964 Korssund
Romaniahjelpen Vestlandet Heimeside 6968 Flekke
Storeelva elveeigarlag Ingen hjemmeside 6963 Dale i Sunnfjord
Våge kvinne- og familielag Ingen hjemmeside 6964 Korssund